home

VZW

Artfeelings

Volgende workshop: 28/05

Wat is Artfeelings?

Artfeelings is een vereniging met een uitsluitend artistiek en pedagogisch doel die streeft naar het verlagen van de drempel tussen kunst en burger, en naar een betere coördinatie inzake kunstbelevenis in Vlaanderen en/of België. Dit door het aanbieden van een platform waar amateurkunstenaars, ervaren kunstenaars, kunstliefhebbers en kunstnieuwsgierigen elkaar kunnen ontmoeten.

Artfeelings richt zich ook op het nemen en steunen van initiatieven m.b.t. het gebruik van kunst ten bate van een beter emotioneel, psychisch en lichamelijk evenwicht bij de burger (bv. in geval van ziekte of depressie).

We willen de scholing inzake kunst aanmoedigen door een aanvulling te bieden inzake opleidingsnoden en staan daarbuiten in voor het organiseren, het coördineren en het opvolgen van discussiefora ter bevordering en uitwisseling van informatie tussen alle geïnteresseerden in kunsten. Het organiseren van bezoeken, tentoonstellingen, congressen, vergaderingen en workshops met betrekking tot artistieke kunsten.

Onze Geschiedenis

20
12

Het doel van Artfeelings vzw is om kinderen en volwassenen het maken van kunst te laten proeven. Daartoe organiseert de vereniging op regelmatige basis schilderlessen voor kinderen en voor volwassenen, zowel voor beginners als gevorderden, om hun zo in staat te stellen hun (al dan niet verborgen) talenten en creativiteit te ontplooien.

Je zelfvertrouwen groeit door het ontdekken en ontwikkelen van je talenten. Talenten waarvan je niet eens weet dat je ze hebt. Zo kom je op een andere manier in beeld en groeit je zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Daarnaast geeft Artfeelings ook workshops voor scholen (ofwel in de school zelf, ofwel in ons atelier) waarbij gewerkt wordt rond een maximale artistieke ontplooiing van de deelnemers, al dan niet rond een bepaald thema.

In samenwerking met o.a. Stichting tegen Kanker en Kom Op Tegen Kanker (KOTK) worden ook creatieve workshops georganiseerd t.b.v. (gewezen) kankerpatiënten. Deze workshops staan bekend onder de naam “Straffe Madammen”. De eerste schilderkaart is dan gratis.

Gallerij

Gevoel voor Tumor

School Majella

© Artfeelings 2021 all rights reserved.